onze diensten

Specialisten die breed kijken

Een integraal dienstenaanbod voor een optimale interne organisatie. Omdat personeel alles met financiën te maken heeft, en omdat processen en applicatiesoftware alles te maken hebben met administratie en managementinformatie, werken wij multidisciplinair. We ondersteunen onze klanten hierbij op de volgende onderdelen:

  • Personeel | bv. ontwikkelen arbeidsvoorwaardenbeleid, werving&selectie, beoordelingssysteem, verzuimbeleid, ontslagadvies, ondersteuning leidinggevenden.
  • Bedrijfssoftware | bv. keuze en inrichting van applicaties ter ondersteuning van relatiebeheer, verkoop, projectmanagement, facturering, medewerkerdeclaraties en boekhouding).
  • Organisatie | bv. organisatiestructuur en vormen, partnerstructuur,  strategie en consequenties voor budget, het benodigde functiehuis en systemen.
  • Financiën | bv. planning & control met bruikbare informatie voor verschillende doelgroepen (output / overzichten) gebaseerd op actuele  en betrouwbare gegevens (input /administratieve organisatie) en boekhouding.

Wanneer zet u thermieq in voor uw onderneming?

Tijdgebrek? Behoefte aan professionalisering of deskundig advies? Geen lol in interne zaken?

Wat de reden ook is, thermieq helpt u graag! Naar contact.