IQ en EQ voor de
stijgende lijn in jouw
interne organisatie

Thermieq staat voor opwaartse beweging. Wij helpen jou om je interne organisatie te verbeteren. Vanuit inzicht naar overzicht naar een welbewuste stip op de horizon en dan nuchtere stappen zetten in de juiste richting en met het hele team. Zo pak je je groeikansen, zo krimp je als dat nodig is of zo tackel je terugkerende problemen structureel.

Het leuke én soms ook het lastige van een interne organisatie is dat alles met elkaar samenhangt. Personeel (cultuur, vinden, binden, groeien en afscheid nemen), Organisatie (organisatievormen, functies en taakverdelingen, procesafspraken, werkverdeling, tooling), Financiële planning en control (planningen, tijdige checks en bijsturingen, voldoende cash flow, beheerste uitgaven)  en informatieve administraties (de pijplijn, lopende projecten, winst, belastingen): alles is vervlochten. Daarom is het belangrijk om in samenhang te werken met verschillende disciplines. Thermieq doet dat, met IQ en EQ.

thermieq in de praktijk – workshops

MOVE YOUR MIND

Meer regie, minder stress, geen burnout.

OUDE DAG NIEUWE STIJL

Moderne manieren om te voorzien in je pensioen.

CONTRACTEN VOOR MENSKRACHT

Soms flex, soms vast. Kies met kennis.

DE JAARREKENING ALS BLACK BOX

Leer je zakelijke cijfers lezen en waarderen.