onze toegevoegde waarde

De puzzelstukjes in elkaar laten grijpen

Een effectieve interne organisatie neemt externe doelen, de gewenste organisatiecultuur en de actuele omstandigheden als vertrekpunt en vertaalt die naar:

√ de organisatievorm;
√ planning & control informatie;
√ de taakverdeling en beloning;
√ kwaliteiten van mensen;
√ bedrijfsapplicaties & administratie.

Een samenhangend, helder en rechtvaardig fundament geeft rust en energie voor iedereen met een focus op de business. De onderneming komt van een brandblussende fase in een pro actieve, sturende fase. Er is meer focus op én energie voor de business. Het binden van goede teamleden wordt makkelijker. De kennis en ervaring nemen toe. Vormen van zelfsturing worden makkelijker. Er ontstaat ruimte voor de directie om meer de markt in te gaan. Etc.

Naar onze diensten.