oprichters

Mirjam Lamark & Henk Noorman

We hebben ruim zes jaar samengewerkt als HR-adviseur respectievelijk manager bedrijfsvoering/business controller in een groot Amsterdams designbureau voordat we de handen ineen sloegen in 2011.

Waarom we dat deden?
Vanaf 2009 zagen wij de gevestigde bureaus fors krimpen en jonge ondernemingen op de creatieve markt verschijnen. Hiermee ontstond een groeiende vraag naar betaalbare, parttime expertise op ons gebied. Zo is thermieq geboren.

Waarin vinden Henk en Mirjam elkaar?
Onze drive om organisaties fundamenteel verder te helpen is wat ons bindt. Voor ons betekent dit dat je als organisatie van niveau branden blussen gaat naar een niveau van vooruitzien en sturen. Met als gevolg een goede balans tussen werkplezier en resultaat voor zowel directie als medewerkers.

Hoe we dat aanpakken?
Samenwerkingen vinden plaats vanuit “de thermieq van de organisatie”. Oftewel; waar staat en gaat de organisatie voor? Hoe kijkt de directie naar zichzelf, hun personeel, de markt, hun dienstverlening en producten? Waar staan ze nu? Waar willen ze over 2 of 5 jaar staan? Wat is hiervoor nodig qua verkoop, productie, productieondersteuning en managementondersteuning? Wat gaan we dus doen op het personele vlak en op het financiële, administratieve en informatieve vlak!

Team thermieq
Er is inmiddels sprake van een team thermieq. Zo kunnen we aan de groeiende vraag voldoen en zijn we minder kwetsbaar. Waar kunnen we u mee helpen?