oprichters

Mirjam Lamark & Henk Noorman

We hebben ruim zes jaar samengewerkt als personeels-adviseur respectievelijk manager bedrijfsvoering/business controller bij Eden design & communication (later Edenspiekermann) in Amsterdam voordat we de handen ineen sloegen in 2011.

Waarom we dat deden?
Vanaf 2009 zagen wij de gevestigde bureaus fors krimpen en jonge ondernemingen op de creatieve markt verschijnen. Hiermee ontstond een groeiende vraag naar betaalbare, parttime expertise op ons gebied. Henk was vanaf 1990 tot 1999 al ondernemer geweest voordat hij zijn focus verplaatste naar zijn jonge gezin. Henk had er wel weer zin in en zag zijn kans schoon maar dit keer samen met Mirjam. Zo is thermieq geboren.

Waarin vinden Henk en Mirjam elkaar?
Onze drive om organisaties fundamenteel verder te helpen is wat ons bindt. Voor ons betekent dit dat je als organisatie van niveau branden blussen gaat naar een niveau van vooruitzien en sturen. Met als gevolg een goede balans tussen werkplezier en resultaat voor zowel directie als medewerkers.

Hoe we dat aanpakken?
Samenwerkingen vinden plaats vanuit “de thermieq van de organisatie”. Oftewel; waar staat en gaat de organisatie voor? Hoe kijkt de directie naar zichzelf, hun personeel, de markt, hun dienstverlening en producten? Waar staan ze nu? Waar willen ze over 2 of 5 jaar staan? Wat is hiervoor nodig qua verkoop, productie, productieondersteuning en managementondersteuning? Wat gaan we dus doen op het personele vlak en op het financiële, administratieve en informatieve vlak!

Team thermieq
We zijn bewust gegroeid naar een team. Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, omdat je samen meer weet maar vooral ook om minder kwetsbaar te zijn en achtervang te hebben. Maak kennis met team thermieq.